вторник, 6 ноември 2012 г.

РОДОСЛОВИЕТО


Текст,  илюстрации
и 3D модели
М. Д. Милев

       Годините неусетно се изнизаха, някак си безшумно, без предупреждение и отведнъж осъзнах, че около мен са останали малко мои родственици на моята  възраст или с няколко години в повече. Само преди месеци казах „последно сбогом“ на един от най-свидните до сърцето ми мой близък, от който , като по-голям брат, се допитвах за туй-онуй и най-вече за събития или позабравени неща от родовата ни история. А бяхме голямо и сплотено семейство от един известен родов клан в селото. Не казвам, че рода ни е изчезнал, не! Просто се пръснахме по света като издухано глухарче.
Селото? След като няколко поколения наред го напуснахме,  изнизахме се от него като годините, то опустя, осиротя и вече не е същото богато, чисто и красиво тракийско село, което нашите предци с много труд и всеотдайност съграждаха. Тези поколения, от които съм и аз, имаме дълбоко в себе си едно угризение за изневяра, за не изпълнен докрай синовен дълг към бащино огнище, към изоставена родна стряха. Поне така го усещам аз!
За това точно ние сме длъжни да оставим,  макар и скромна следа за родовите ни корени, за малкото, но достойно величие на нашите бащи и деди. Защото бъдещите ни следовници, ако не им дадем „историйцата“ на рода, ще се питат кои са, от къде са дошли, сами ли са като врабци на жица в този глобализиран свят. А ние, моето семейство, моите внуци и идни след тях поколения не сме дърво без корен! 
      Имах щастието да притежавам и да запазя безценни ръкописи на представители от рода ни, да запиша преди време  спомени на моите и на съпругата ми родители свързани с родовата памет. Така съставих изложените по-нататък родословните връзки на моето семейство, както и на родословните дървета на осемте фамилии от които то е произлязло.  Видно от Приложение 4 на публикацията ми в този блог от м. май 2012 г. "Село Гита. Кратки исторически бележки за периода до Освобождението" , това са голямата част от родовете поставили основите при заселване на селото ни. 
     Далеч съм от мисълта, че съм изчерпил темата. Изградил съм родословията по два критерия. Първия: по-отдалечените във времето поколения са развити по мъжка линия (по традиция синовете унаследяват фамилното име, т. е. те са продължителите на рода, за разлика от дъщерите, които приемат фамилията на съпруга си) и втория: най-близките до семейството ми чичовци, вуйчовци и лели са представени с цялото им поколение.
Родословните връзки са изложени в табличен вид, като развитието на рода е в хоризонтални редове, от ляво на дясно по старшинство на родител – дете. Вертикалните колони отразяват поредността на поколенията, т. е. отстоянието на отделният член на рода до прародителя родоначалник. Всеки член на рода заема само една клетка от таблицата в която е отбелязано името, за някой случай годината на раждане и смъртта му, името на съпруга или съпругата. Цифрата, преди името, информира за поредността на раждането в семейството, например: „ 7. Митьо “ означава, че Митьо е седмо по ред родено в семейството дете. По този начин можем да  отбележим всеки отделен член на  рода с поредица от цифри принадлежащи на предците му от родоначалника до него самия. Например: „ 1.7.2.7.3.1. Митьо “ от род Узун Генчеви разбираме, че Митьо е шесто поколение ( понеже пред името стоят шест цифри) отдалечено от родоначалника Генчо, че е потомък на седмото дете на родоначалника – Цоньо, че прадядо му е второто дете на Цоньо – Мильо, че дядо му е седмото дете на Мильо – Митьо, че баща му е трето дете на Митьо  – Мильо, а той е първороден син на Мильо.
За част от подродовете съм представил фамилията във вертикално разклонена дървовидна форма, която е по-прегледна и дава бърза представа кой къде се намира по клоните на фамилното дърво.  По разбираеми причини дървовидната форма не е изгодна за големи родове с много разклонения.
Там, където съм открил снимков материал, отразяващ множество от членовете на отделна фамилия и предимно снимки по-отдалечни във времето, съм ги приложил, за да се „съживи“ представата ни за рода.
    Сметнах за необходимо да откроя и ония наши родственици, които вече не са между нас, но  които са допринесли със своя живот и поведение да извисят честа, името и достойнството на фамилията и рода като цяло.    
Пак в тази посока са опитите ми да запиша онова, което е достигнало до мен от историята на селото ни (виж "Село Гита. Кратки исторически бележки за периода до Освобождението " ).
Много бих искал и  се надявам, че в бъдище  ще се намерят и други мои родственици, които биха продължили написването на фамилната история, както и отстранили или поправили неволно допуснати от мен неточности и допълнили с нови факти и събития това, което съм събрал и изложил тук.


Митьо  Дончев  Милев
    ..............................................................................
                Родословните връзки  на моето семейство
                          РОД    “ П О П О В   М И Л Е В И “     


П о к о л е н и е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
девето
1.

Г

Е

Н

Ч

О


У
З
У
Н

Г
Е
Н
Ч
О

7.


Ц


О


Н


ЬО

1.Тодора
1.Цоньо
Убит от съдружниците си при строеж на воденица.2.


М


И


Л


Ь


О1.Дзана
1.Дона
2.Слава
3.Вана
4.Мильо
1.Дзана2.Иван
1.Мильо
1.?

2.Белчо
?

5.Ганчо
1.Иван
?


2.Цоньо
?


6.Ана
7.Тонка


2.Цоньо
съпруга
Мария
1.Жеко
съпруга
Пенка
1.Мария
съпруг
1.Христо
1.

2.

2.Маргарита
?

2.Цоньо
съпруга
Гинка
1.Жеко
1.Галя
?
2.Калоян

2.Пенка
?

3.Стоян
Без потомство
2.Мильо
(Мишо)
1.Мария
съпруг
Иван
1.Рена
?

2.Иван


3.Милка


2.Цоньо
съпруга
Пенка
1.Милко
1.Пенка

2.Цоньо

2.Венко
1.Константина

2.Цветелина

3.Пламен

3.Димо
съпруга
1.Милко
1.Десислава

3.Яна
1.Тоньо
Без потомство
2.Таньо
1.Видьо
Без потомство
2.Христо
1.Таньо
1.Христо
1.Теодор
2.Анелия

3.Пенка

3.Видьо
1.Иван
?


4.Динко
?
4.Жельо
съпруга
1.Деньо
1.Жеко
съпруга
Иванка
1.Деньо
1.Ваня
?
2.Живко

2.Златка
1.Добрин

2.?

3.Дончо
1.Нела
?
2.Живка

2.Славка
съпруг
Ганчо
1.Христо


2.Стойка


2.Донка
съпруг
Добри
1.Вътьо
съпруга
1.Донка
1.Йоана

3.Златка
съпруг
Кирьо
1.Мария
?


2.Ганьо
?


4.Иван
съпруга
Радка
1.Жеко
1.Иван


2.Славка
съпруг
Иван
1.Грозко


2.Нела


3.Дончо
съпруга
Радка
1.Румяна
1.Даниел

2.Ивайло
?

5.Тана
съпруг
1.Минка
?2.Иван
1.Танка
?


2.Нела
1.Ивгор


2.Деница


3.Димка
1.Васил2.    ?6.Ганьо
Като дете заболява от енцефалит и изостава умствено.Без наследство.
7.Митьо 16.04.1889 13.08.1968  

 /съпруга Ташка Стайкова 12.06.1890
23.03.1967
род   Чиликови/
1.Донка /съпруг Вълкан Димов Вълканов/
1.Янка
съпруг
Тодор
1. Иван
 (Бонка)
 1.Тодор
 2.Видко

2. Радко
   (Ира)
 1.Яна

2.Санди
(Александър)
     съпруга
Въчка
1.Донка
(Стефан)
1.Красимир
(Антоанета)
1.Стефан
2.Михаил
2.Александра
  (Марко)
1.Петър
2.Никол
2.Вълкан
(Маария)
1.Виолета
   (Кирил)
1.Цветомир
3.Тянка
1.Нела
(Кольо)
1.Иван

2.Дзанка /съпруг 
 Гико     Гочев/
1.Въчка
съпруг
Добри
1.Дзаничка
(Николай)
1.Виктория
(Михаил)
1.Петя
2.Николета
2.Мария
(Стоян)
1.Йордан
(Маарияна)
1.Мария
2.Рада
2.Десислава

2.Танка
   съпруг
  Минчо

1.Галя


3.Мильо /съпруга Мария Генова   род Гуруиванови
1.Митьо
   съпруга
Янка Ганева
1.Милко
(Росица)
1.Яна

2.Ралица

2.Мария
(Кольо)
1.Галина

2.Милена

2.Гено
съпруга
Славка Динева
1.Мария
(Динко)
1.Денислав

2.Венелина
(Александър)
1.Александра

2.Георги

4.Сребка /съпруг Цоньо  Стойчев/
1.Дича
(Димитринка)
съпруг
Иван
1.Ирина
1.Ваня

2.Атанас

2.Илия
1.   ?

2.  ?

2.Цоньо
съпруга
Светла

1.Станислав


5.Дончо /съпруга  Найда   род   Вълчанови/
1.Ташка
съпруг
Наньо род Бекови
1.Нина
(Стоян)
1.Николай

2.Тина

2.Борислав
(Христина)
1.Петър

2.Митьо
съпруга
Стайка

1.Надежда
(Илиян)
1.Митьо

2.Стоил

6.Спаска  /супруг Петко Бинев /
1.Йовка
съпруг
Господин
1.Стоян
(Елица)
1.Йоана

2.Петко
(Христина)
1.Георги

2.Биньо
съпруга
Пенка
1.Петко
(Виолета)
1.Борислав

2.Светлин
1.Павел

7.Златка
Омъжена за Гено Иванов от род “Вълчанови”
8.Денка
Омъжена за Цоньо Тотев от род “Вълчанови”
3.Дона
Омъжена за Наньо Иванов от род “Дяхтиаврамови”
4.Пена
Омъжена за учителя Цоньо от род “Хаджицоневите”
5.Мина


Омъжена за Тотьо от род “Тотьославовите”

Родовият клон на Митьо Милев Цонев 
от родословното дърво на " Попов Милеви"


1.7.2.7. Митьо  Милев  Цонев


Къщата на Митьо Милев Цонев(1.7.2.7.), строена в началото на миналото столетие.
(Възстановка 3D модел)


   Снимката е правена по времето на Балканската война, като седналия на стола с пушка в ръка е Митьо Милев Цонев(1.7.2.7.). Той е споменавал, че полегналия пред войниците със сабя в дясна ръка е македонският войвода от онова време Христо Чернопеев.                                                              

Фамилна снимка от 1938 год.
Повода за заснемането вероятно е сватбата на  Найда и Дончо
(От ляво на дясно)
На преден план: дете, 1.7.2.7.6. Спаска, 1.7.2.7.7. Златка
На втори план: 1.7.2.7.4. Сребка, 1.7.2.7.5. Дончо – младодоженец, Найда  – булка (1.2.1.4.2. от род ВЪЛЧАНОВИ), Надежда (1.1.6.4.2. от род ГОРУИВАНОВИ), Илчо (1.1.6.2.2. от род ГОРУИВАНОВИ), 1.7.2.2.1.1. Мария и Марийка (1.1.6.2.1.  от род ГОРУИВАНОВИ)Семейна снимка на Ташка и Митьо Милеви
(От ляво на дясно)
Седнали: Ташка (1.1.2. от род ЧЕЛИКОВИ – майка и баба), 1.7.2.7. Митьо (баща и дядо), 1.7.2.7.2.1.1. Дзаничка (правнучка, седнала на коляното на прадядо си)1.7.2.7.2. Дзанка (дъщеря), Гико Гочев (съпруг на Дзанка и зет)
Права: 1.7.2.7.2.1. Въчка (внучка) и в ръце бебето 1.7.2.7.2.1.2. Мария

Достойни потомци от род ПОПОВ МИЛЕВИ :

     

1.7.2.7.3.1.Агроном МИТЪО МИЛЕВ МИЛЕВ
( 02. 08. 1935    –    10. 04. 2012 )
Основното си образование завършва в местното училище  „Васил Левски“, след което продължава в Чирпанската мъжка гимназия „Яворов”, която завършва с отличие.
От рано проявява интерес към селскостопанските дейности, като още 9-10 годишен успешно извършва присаждания върху дръвчета и лози, изработва със завидна прецизност миниатюрни копия на земеделски инвентар, с които печели  грамоти в училищни конкурси. Приет е за редовен студент в Агрономическия университет Пловдив във факултета по лозарство и овощарство. След успешното завършване е разпределен като агроном в с. Струпец област Сливен. Всеотдаен в работата си, с блестящи умения в областта на растениевъдството, той се ползва с голям авторитет и получава изключително доверие  от местните земеделци и стопански ръководители.
Специализира „Растителна защита“ и в последствие, след последователно израстване в структурите на тогавашните аграрни стопанства достига до престижната длъжност Главен агроном на Старозагорския Аграрно Промишлен Комплекс по овощарство, която изпълнява до пенсионирането си.
    Навсякъде,  където агр. М. Милев е бил: в родното си село, в местата, в които е работил или учил, той е оставил незаличима следа в съзнанието на хората не само като ерудит  агроном, но и като човек.  Винаги вежлив и внимателен, с благ характер, той не отказва на никого да обясни, да напъти, да покаже, даже сам да извърши дейности, които е считал, че са непосилни за другия отсреща.                                                                                                                                                           

...................................................................................................................................................


    Род " Попов Милеви ", видно от долната схема, е най-младшия клон на рода " Узун Генчеви ". Знае се, че Узун Генчевия род, заедно с още няколко фамилии са първите заселници и основатели на село Каратерзилери, днешното село Гита (виж  "Село Гита. Кратки исторически бележки за периода до Освобождението ").


ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ 

         1) Може да се предполага, че Узун Генчо е роден около 1792 - 1797 година. Явно е бил висок, строен и красив човек, за да му прикачат прякора “узун” от турски – висок, строен.
         По някой сведения Узун Генчо е имал и три дъщери: едната от тях – Кина се е омъжила в с. Михайлово, втората – в рода на Генковите и третата в гр. Чирпан (баба или пра баба на Христо Ненов Бръмбъра собственик на кръчма, възпята в прочутата и сега шлагерна песен „В Чирпан водата се не пие“).
         2) Генчо Балев Узун Генчев се е изселил в с. Водиничарово и е останал без потомство.
         3) Ванчо Матков Узун Генчев се е изселил неизвестно къде (вероятно в с. Колазлий - ?), около 1905 година.
         4) Станчо Узун Генчев се е изселил неизвестно къде и кога и не се знае кой род е образувал.

   5) Цоньо Узун Генчев е бил свещеник. По време на Старозагорското  възстание (1876 год.) организира и извежда група поборници от селото в местността “Памоклука” край гр.Чирпан. След погрома е заловен и заточен като съзаклятник в Диарбекир, където и умира.        По-долу са изложени останалите клонове от рода " Узун Генчеви ":


РОД      “ М У Ч У К О В И “


П о к о л е н и е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
девето1.


Г

Е

Н

Ч

ОУ
З
У
Н

Г
Е
Н
Ч
О


1.С

Т

О

Я

Н

1.

Г

Е

Н

Ч

ОМ
у
Ч
У
К
А

1.Стоян
/ Теньо /
1.Генчо
1.Стоян
/Теньо/
1.Петрана


2.Дона


3.Жела


4.Гана


5.Генчо
1.Злата

2.Цвята

2.Георги
1.Тодора


2.Генчо
Без потомство
3.Тана4.Гума5.Среба6.Неда2.Петко
1.Наньо
1.Денка


2.Тана
Омъжена в Поп Матиевите
3.Мина
Омъжена в с. Черна гора
3.Иван
1.Ганьо
Без  потомство
2.Неда

3.Стоян
/ Теньо /
1.Иван
1.Ваня

2.Стоян
?
2.Недьо
1.Мария

4.Генчо
1.Ирина


2.Иван
1.Иванка

2.Гергана

4.Ангел
1.Марчо
1.Ангел
1.Надя
1.Георги
2.Диана
1.Мария
2.Съби
1.Ангел
1.Невена

3.Ганьо
1.Донка


4.Мария5.Среба
Омъжена в с. Димитриево
6.Жела
Омъжена в с. Михайлово
2.Слави
1.Атанас
1.Нейка
Омъжена в с. Димитриево
2.Гана
Омъжена в  род Кисимови
3.Слави
1.Христо
Без потомство
2.Донка
1.Милко

2.Неда
Омъжена в с. Държава
2.Съби
Убит в Междусъюжничиската война
3.Дончо
Убит в Междусъюжничиската война
4.Йовка
5. Нейка3.Вътьо
/ Изселил се около 1920 год.в с.Буюклий(дн. Винарско), Бургаскоо/

(Виж потомците
в  изложеното по долу приложение)4.Найда
Омъжена  за Илчо Ив.Цонев  от род “Горуиванови”
5.Съби
1.Генчо
1.Съби
1.Мария


2.Цоньо


2.Иван
/Кривошията/
1.Иванка2.Мария3.Наньо
1.Иванка2.Слави
1.Нанко


2.Роса


4.Недьо
1.Мария2.Вана3.Тодор
1.         ?


2.         ?


5.Стоян
/ Теньо /
1.Вана2.Ботьо
1.


3.Деля4.Гана6.Среба
6.Мина
Омъжена в с. Златна ливада
7.Петрана
Омъжена в с. Димитриево
8.Тана
Омъжена в Хажи ЖелевитеДостойни потомци от род МУЧУКОВИ  :

1.1.1.1.4.1.1.Доцент д-р АНГЕЛ МАРЧЕВ АНГЕЛОВ
( 20. 02. 1933  –  12. 07. 2009 )
                Основното си образование завършва в местното училище „ Васил Левски“, след което продължава в Чирпанската мъжка гимназия „Яворов”. Още тук се очертава като прилежен, умен и амбициозен младеж, доказателство, за което е пълното отличие в зрелостното му свидетелство. Естествено продължение на тези високи знания е кандидатстването и постъпването като редовен студент във  ВМИ гр. Пловдив, който завършва през 1958 год. също с блестящ резултат. Същата година започва работа като млад специалист в Окръжна б-ца гр. Кърджали. За кратко време е забелязан и оценен високият му потенциал като лекар, в резултат на което е назначен за главен лекар на поликлиниката и зам. гл. лекар на болницата. Практическия опит, който той натрупва тук и упоритият му стремеж към овладяване на все повече знания в областта на медицината, са предпоставката да кандидатствува за асистент в катедрата по „Биохимия” към ВМИ Пловдив, където е приет.
 Научното поприще на д-р Ангелов е свързано не само с прекрасното и впечатляващо преподаване на трудната материя по биохимия на младите студенти медици, но и с енергичната му творческа и изследователска дейност като научен работник и дългогодишен ръководител на същата катедра.
Специализирал е във Франция. През 1976 год. защитава дисертация на тема „ Изследване хормоните на щитовидната жлеза“ и му е присъдена научната степен " Кандидат на медицинските науки". През 1978 година става  доцент.
    Д-р А. Ангелов е общителен, намира общ език с всеки, контактува по достъпен, простичък начин, заради което е търсен и като лекар специалист и като приятен, високо ерудиран събеседник.


РОД  ДЯДОВИТЕ    КИРЕВИ


П о к о л е н и е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
девето
1.Генчо/ Узун Генчо /1.Генчо

/ Узун Генчо /

2.Киро2.Киро

1.Генчо
1.Миньо
1.Господин
1.Миньо
1.Дичка
1.Николай

2.Радка
1.Христо
2.Дилян
2.Илчо
1.Милен
1.Мила
2.Миела
2.Красимир
1. Поля
2.Киро
1.Денка
1.Евелина

2.Даниела
1.Десислава
2.Руска
1.Елиана
1.Ромина
2.Иван
3.Мина
2.Атанас
1.Кина
2.Христо
1.Иванка3.Илчо
4.Генчо
1.Иванка2.Атанас3.Рада

4.Мария

5.Вана

2.Илчо
/Изселил се в с.Кара Колазлий през 1906г./
1.Иван

2.Киро
/ Черния /

3.Генчо

4.Миньо

3.Атанас
1.Рада
/Омъжена в род МаневВътевите/
1.Маньо
1.Иван2.Стайко2.Атанас
1.Господин2.Вана
/Омъжена в род МоневЕнчевите/
1.Енчо
2.Атанас
3.Иван
4.Наньо
3.Тана

4.Станчо
1.Илчо
1.Мина
2.Мария
2.Тодор
1.Тотьо
1.Тодор
1.Недялка


2.Тотьо


2.Яна
3.Деля
3.Вътьо
Без потомство
4.Наса

5.Рада
                 
                      
        
                        РОД   “ Б А Л Е В  К И Р Е В И “

П О К О Л Е Н И Е :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
девето
1.Генчо
/ Узун Генчо /
3.Бальо

/Изселил се в  с. Водиничарово/
1.Киро
1.Христо
1.Киро
1.Кина2.Добри
1.Елена2.Ивана3.Петко
1.Ивана2.Христо3.Таньо4.Ивана
5.Мата
2.Господин
1.Митър
1.Биньо2.Мильо3.Таньо3.Рашо
1.Петко
1.Ташо2.Миньо2.Иван
1.Димка2.Рашо4.Бальо
1.Христо
1.Гана2.Злата2.Банко
1.Гана2.Неда3.Гана
4.Георги
1.Бальо2.Таньо

2.Генчо
Без  потомство

                                        
             
                                              РОД “ П О П О В   Г А Н Е В И “

П О К О Л Е Н И Е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
девето
1.Генчо
/ Узун Генчо /
4.Матьо
1.Слави
1.Наньо  
/ поп Атанас /
1.Ганьо
1.Наньо
1.Ганьо


2.Милко


2.Дена2.Стефан
1.Дена2.Дзана3.Иван2.Ванчо
Изселил се вероятно около 1904-5г. в с. Колазлий                                   РОД  “  К А Р А    Г А Н Е В И “

П О К О Л Е Н И Е  :
пъво
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
девето
1.Генчо

/ Узун Генчо /
5.Ганьо

/ Кара Ганъо /
1.Стойчо
1.Ганьо 
/хаджи Ганьо /
Съпруга Станка Трънкова. / Без потомство. /
2.Жельо
1.Ганьо
Изселил се около 1910г. в с.Пандаклий,Ямболско
2.Стойчо
Изселил се около 1910г. в с.Пандаклий,Ямболско
2.Жельо
1.Ганьо

2.Митър
(р.1870 +1942)

съпруга    Цвета Йовчева
1.Ганьо
(1890+1965)
съпруга Васила
1.Господин
съпруга Гана
1.Веселина
1.Дима

2.Антон
1.Галина

2.Митьо
1.Ганьо
1.Митьо

2.Гергана

2.Добри
1.Даниела

2.Стойчо
Без потомство
3.Рада
съпруг Еньо
1.Димитър
1.Янко


2.Ирина


2.Тодор
1.Димитър


3.Стойчо
1.Румяна


4.Пена
1.Георги


2.Дона


4.Злата
съпруг Тонъо
1.Мильо
1.Тоньо


2.Митър
1.Златка


3.Станка3.Васил

4.Злата

5.Въла

6.Дима

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Идеята, както и значителните усилия и труд, да се издирят и систематизират данни и да се представят в подходящо нагледен вид – родословно дърво, за един от най-големите родове в селото – Узун Генчевите, е на представителя на шестото поколение от рода – Господин Ганев Митров(1.5.2.2.1.1.), познат в селото още като “даскала Господин”. Целият съзнателен живот на Господин Ганев, а и на неговата съпруга Гана, са преминали като първоначални учители в местното училище, обучили от 1930 до 1970 година няколко поколения деца от селото.
     Една немалка част от сведенията Господин Ганев взема от единствено живия по това време/през периода 1960 - 65 год./ представител на четвъртото поколение от рода – Митьо Милев Цонев(1.7.2.7.) от род Попов Милевите.                  
      Настоящата редакция на родословното дърво с вмъкнати нови данни, с извършени незначителни корекции и качена на електронната система Word 2000  е изготвена през 2007 - 2008 година от Митьо Дончев  Милев (1.7.2.7.5.2.) от род Попов Милевите.
       Дървото на Узун Генчо расте и се развива. Огромните му клони отдавна са се ширнали далече, далече от родното село. Млади и свежи листа всяка година красят и кичат неговата корона. Нека Те не забравят своя корен!

Копие на  оригинала на родословното дърво на Узунгенчовите писано от Господин Ганев

РОД  Ч И Л И К О В И “


П  о  к  о  л  е  н  и  е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
1.Гено   (ЧЕЛИКА)
1.Стайко
(Съпруга
 Сребка1) Нейкова)
1.Тана
1.Тана
Омъжена за Димо Александров,умира млада.
2.Среба
1.Таньо
1.Мишо
1.Таньо

2.     ?

2.Кольо


2.Недьо
1.Сребрина


3.Белчо
1.Иван
1.Белчо


2.Велчо
1.Иван

2.     ?

2.Танка
1.Танко


3.Цоньо4.Ганьо
1.Белчо


2.     ?


4.Тотка
Омъжена в род „Малък Добревите “за Добри Иванов
5.Гина
1.Мария
1.


2. Люба6.Гана
1.Атанас
1.      ?


2.       ?


2.Деко
1.Господин


2.Ганка
1.Господин

2.      ?

2.Ташка

Омъжена в род “Попов Милевите” за Митьо Милев поп Цонев

3.Ванка
1.Стайко
1.Иванка
1.        ?


2.Недка
1.        ?


2.Иван
Обесен като участник в антифашистката съпротъва -1944г.
4.Гено
1.Стайко
1.Жечка
1.Росица


2.Среба
?3.Тодор
(Съпруга
Яна)
1.Гено
(Съпруга
Мария)
1. Яна
1.Михаил

2.Тодор
?

2.Стоян
1.Тодора
?

2.Пламен
?

3.Сергей
?

5.Неда
1.Иванка
1.Пенка
1.


2.


2.Господин2.Нанка
1.Йовка2.Цоньо3.Иван
1.Недка2.Цанка6.Тотка
1.Пенка
1.Иванка2.Минка3.Митко2.Иван
1.Тотка3.Таньо
1.Тотка2.Иван7.Денка
1.Милка
1.Кръстьо2.Олег2.Стайко
8.Нейко
1.Цоньо
1.Мария
1.Цонко
1.Йоана

2.Райчо


2. Денка
1.Жеко


2.Красимира


2.Иван
1.Нейко
1.Иван
1.Йоана

2.Стоян
1.Иван
1.Митър
1.Иван
1.Сергей
?

2.Нейко
1.момиче
?

2.момиче
?

2.Стайко
1.Иван
1.Иван
?

2.Тошка
?


3.Дончо
1.Стайко
?


2.Матка
?


4.Минчо
?2.Петрана
?
3.Генчо
1.Донка
?2.Тотка
?3.Стайко
1.Генчо
1.Стайко
?

2.Диана
?

2.Гинка
?


4.Вълкан
1.Иванка
?2.Радка
?3.Ганьо
1.Марияна
?


5.Горчо
1.Стоян
?2.Мария
?3.Мина
?1) РОДОСЛОВИЕ НА СРЕБКА

П  о  к  о  л  е  н  и  е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
1.Нейко
(Хаджи Нейко - ходил е с няколко свои съселяни на Божи гроб  в Йеросалим.)
1.Сребка
Омъжена в род “Чиликови” за Стайко Генов
2.Вътьо
1.Нейко
1.Мария

2.Матка
2.Димо
1.Иванка
2.Вътьо
1.Димо2.3.Иванка
Омъжена за Христо Цонев Вълчанов,умира млада.
3.Гено
1.Среба

2.Нейко

4.Стефан
1.Димо
1.
2.
                                     РОД  “ В Ъ Л Ч А Н О В И“

                                        П  о  к  о  л  е  н  и  е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо
1.”Вълчана”1)
1.Георги  (Герги)
1.Стоян        род “Стоенчевите”
1.Иван
1.Стоян
1.Ана


2.Мата


2.Стайко
1.момиче ?


2.момиче ?


3.Митьо
1.Иван
?2)

2.Добри
?

2.Георги
1.Иван2.Тотка3.Петко
1.Георги
?

2.Стайко
?

3.Гено
1.Дзана2.Елена3.Рада4.Гено
1.Цветана


4.Яна
5.Вълкан
1.Таньо2.Яна3.Рада4.Стоян6.Жела
Глухоняма – без наследство
2.Стайко
1.Георги
1.Дена2.Деля3.Стайко
1.Георги
?

2.Среба
3.Елена
4.Вана
5.Генчо
1.Иванка2.Стайко
1.Генчо2.Вълка


3.Яна

4.Слави
1.Геро
1.Мина2.Дона3.Тодора2.Кольо
Умира като дете – нещастен случай
3.Неда
5.Иван
1.Елена
2.Мина
3.Дона
4.Мата
5.Стояна
6.Гено
1.Яна
2.Иван
(Никулина)
1.Гено
(Златка)
1.Николинка
   (Митко)
1.Цветана
(Милко)
1.Тихомир
2.Даниела
2.Гергина
(Нейко)
1.Зорница
(Александър)
1.Александра
2.Николай
3.Боряна
2.Евгени

2.Киро
1.Николинка


3.Гина
4.Георги
Умира млад
2.Таньо
1.Тотьо  съпруга
Пенка
1.Таньо
Умира като дете
2.Цоньо
(Дена)
1.Тотьо
 (Вана)
1. Цоньо
   (Ана)
1.Вана
1.Цветозар
2.Ален
2.Денка
(Петър)
1.Йовчо    
?
2. Тотьо   
?
2.Христо
 (Янка)
1. Цоньо
Без наследство
2.Денка
(Димитър)
1.Христо

2.Янко

3.Мильо
(Тана)
1.Петър
1.Таня

2.Милен

3.Яна4.Таньо    съпруга      Янка
Илчева Горуиванова
1.Пенка
(Видьо)
1.Иван
(Йовка)
1.Видьо
1.Ивелина
2.Роса
2.Михаил

2.Таньо
(Стефка)
1.Валентин
1.Стефи
?
2.Иво
?
2.Найда3)
(Нада)  съпруг
Дончо -
род Попов
Милеви
1.Ташка
(Наньо)
1.Нина
1.Николай
2.Тина
2.Борислав
1.Петър
2.Митьо  супруга Стайка
Анг.
Иванова
1.Надежда
1.Митьо
2.Стоил
3.Въча
(Ангел)
1.Тонка
1.Венета
1.     ?
2.Панчо
Умира като дете
3.Пламена
1.Йовка

2.     ?

5.Мина
6.Белчо
1.Тотьо
1.Белчо
1.Галя
1.      ?
2.Теодора

2.Таня
1.Роман

2.Гено
1.Таня
1.Илиан

2.Николай

2.Белчо
1.Генади

2.Неделин

3.Киро
1.Таня
1.Киро

7.Недка
2.Яна

3.Георги
1.Донка
4.Донка
         Отметки :
                             1) Сведения за прародителя на рода не са достигнали до нас. Предполага се, че е бил с прякор “Вълчана” и че е роден около 1830 година. Също се предполага, а се и споменава в рода, че прякора не идва от име(в следващите поколения името  Вълчан или Вълкан не се среща), а от нарицателното “вълк”, т.е. яде само месо като вълк. Знае се, че “Вълчана” е имал двама сина, от които продължава рода Вълчанови. Възможно е да е имал дъщери, за които не са запазени данни.
                            2) Наследниците  от пето до осмо поколение отбелязани с”?” подлежат на уточняване и попълване.
                          3) Данните за съставяне на родословното дърво са взети от НАЙДА  ТАНЕВА по мъж - МИЛЕВА през 1998 година. 


Родовият клон на Тотьо Танев Вълчанов
от родословното дърво на "Вълчанови"

Къщата на Таньо Тотев Вълчанов ( 1.2.1.4.), строена през 1938 година. За да я построи  той продава 20 декара ниви.
(Възстановка 3D модел)


               Семейна снимка  от 1926 год. на  Янка и Таньо Т. Вълчанови с дъщерите си Пенка (права) и Найда
                           РОД  “  Г О Р У И В А Н О В И “

                                        П  о  к  о  л  е  н  и  е  :
първо
второ
трето
четвърто
пето
шесто
седмо
осмо


1.Цоньо1)
(Гугльо)
      

1.Иван2)
   (Гору Иван) р.?+1908
1.Цоньо
1.Иван
Цоньо се заселил в с. Димитриево,където образува голям род с прякор “ГОРИИВАНОВИ”
2.Вълчан
3.Минко
4.Маньо
2.Тодор
1.Иван
Тодор се заселил също в с. Димитриево,но след няколко години се преселва в с.Осларка,където образува също род с прякор “ГОРИИВАНОВИ”
2.Деко
3.Мина
4.Злата
5.Гуна
3.Станка
Омъжена за Беко Сивов в род “Сивобековите”
4.Бойо
1.Иван
2.Господинка
5.Мария
1.Иван
2.Атанас
3.Илчо
4.Господин
5.Тотка
      
6.Илчо      873 - 953 съпруга   Найда Г.  Мочукова 870 - 958
1.Иван
891  - 974 
I съпруга Катиша
II съпруга
Мария
1.Илчо3)
909 - 

1.Иван
1.Илко
1.Ива
2.Павел
2.Красимир
1.Милена
1.Климент
2.Елизабет
3.Диана
4.Марлен
5.Марта
2.Емил
1.Димитър
2.Евтим
2.Наньо
912 -
1.Марийка
1.Наньо
1.Руси
2.Иван
1.Наньо
?
2.Милена

2.Гено
893 - 
съпругаТянка
Гр.Пенева
1.Марийка
914 - 2003
Омъжена за Мильо Митев в род
 “ Поповмилеви”
2.Илчо
919 - 972
1.Евгени
?

3.Матко
896 - 978
съпруга Людмила
Скала
1.Иво
931 - 200?
1.Людмила
?

2.Катерина
?

2.Илко  
 932 - ?                                  
1.Флорина
?

2.Матьо

Умира като дете

3.Матьо
?

4.Сребка
898 - 
съпруг
Тодор Йовчев
1.Русанка
918 - 932

Умира на 14 години

2.Надежда
920 -942

Умира на 22 години

3.Марийка
926 -?
1.Николай
?

2.Тодор
1.Даниела

5.Янка             901 - 976
Омъжена за Таньо Тотев Вълчанов в род “Вълчанови“
6.Йовка
902 - 971
съпруг Васил
Жел. Колев
1.Желязко
922 - ?
съпруга
Делка Пен.
1.Йовка
1.Иван
?
2.Живко
?
2.Дора
1.Ива
?
2.Диана
?
2.Велика
913 -?
1.Антон
1.Русен
?
7.Ангел
905 - 
съпруга Ганка Госп.
1.Надежда
926 - ?
1.Донка
1.Иво
?
2.Надежда
?
2.Минка
927 -?
1.Митко
?

2.Ангел
1.Милен
?
3.Илчо
933 -?
1.Ангел
1.Илчо
?
2.Добрин
?

8.Марийка

Умира като бебеДостойни потомци от род ГОРУИВАНОВИ
1.1.6.1.1.1. Иван  Илчев Груев
(11.04. 1936 – 18.03.2013)

Роден е през 1936 г. в Стара Загора. За себе си той казва:
„Ивaн – нa дядo ми cъм ĸpъcтeн.
Oчи – ĸaфяви. Cpeдeн pъcт.
Ocтaнaлoтo – cпopeд pъcтa –
cъc ĸopeни в тpaĸийcĸa пpъcт.“
Завършил е българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Работил е в областта на културата, като редактор в Радио Стара Загора, секретар на Клуба на дейците на културата, директор и главен редактор на сп. “Участие” и др.
Носител на Орден “Кирил и Методий” – трета степен, на Наградата за поезия “Николай Лилиев”, на наградата “Стара Загора”, на редица награди от национални литературни конкурси.
Бил е член  на Сдружението на български писатели  и Председател на Дружеството към Сдружението на български писатели в Стара Загора.
Издал е стихосбирките: “Надежда за понеделник” (1982); “Автострада” (1990); “Рисунки с въглен” (1992); “Разпадане на чудесата” (1996); “Лична зона” (2003); “Премълчавани признания” (2004); “Причастие” (2005); “Вино от залези” (2005); “Мигове от светлината” (2006); “Завръщането на думите” (2007); “От завоя на август” (2008);”Пречупване на светлината”(2011).
Автор е на пиеси за деца и възрастни, пише разкази, хумор и сатира, и др. 

          
Семейна снимка на Илчо и Найда  Горуиванови  
(Снимката е правена  през1927 година)
Наредени от ляво на дясно:
Първи ред – седнали на земята върху парцален губер:
Тодор (зет, съпруг на Сребка) ;1.1.6.2.1.Марийка (внучка) ;1.1.6.4.1.Русанка (внучка) ;1.1.6.1.2.Наньо (внук);1.1.6.2.2.Илчо (внук); 1.1.6.4.2.Надежда (внучка) ; 1.1.6.1.1.Илчо (внук) ;  1.1.6.5.1.Пенка(внучка) ; Васил (зет, съпруг на Йовка)
Втори ред – седнали на столове:
1.1.6.4.Сребка (дъщеря) с бебе 1.1.6.4.3.Мария (внучка) Тянка (снаха,съпруга на  Гено);  Мария (снаха,съпруга на  Иван); Илчо (баща, свекър, дядо);1.1.6.6.1.Желязко (внук); Найда (1.1.1.4. от рода Узн Генчеви, майка, свекърва, баба); Ганка(снаха,съпруга на  Ангел) с бебе 1.1.6.7.1.Надежда (внучка); 1.1.6.5.Янка (дъщеря);1.1.6.6.Йовка (дъщеря)
Трети ред – прави:
1.1.6.2.Гено (син); 1.1.6.1.Иван (син); Людмила (снаха,съпруга на Матко); 1.1.6.3.Матко (син); 1.1.6.7.Ангел (син); Таньо (1.2.1.4. от рода Вълчанови, зет, съпруг на Янка)

       Отметки :
             1)Цоньо е бил наричан от турците Гуглю, защото е носил гуглата си не сплесната, а с високо издаден нагоре връх. Дали е имал други деца, освен Горуиван, сега не може да се установи. Предполага се, че Иван е единствения  син на Цоньо, тъй-като вероятно е починал твърде млад, поради многото издевателства и бой от турците над него. До нас са достигнали сведения, че Цоньо е бил надзирател в чифлика на Кичоолу бей в с. Воловарово /Икизлери/ до момента, до който изчезва златото на бея, за което той е бил държан за отговорен. Ето какво се е говорило по този случай:
        Практика по онова време е било селскостопанската продукция, като: зърно, вълна, кожи, изсушено месо /пастърма/, сирене, плодове и др., изкарвана от чифлиците и събирана като налози от раята /поробеното население/, да се изнася  през късната есен с кервани на Одринските и Цариградски пазари. Един от керванджиите е бил и Цоньо. Заедно с кервана, по управленски дела, за Цариград е пътувал  бея, който преди това е скрил златото си някъде в чифлика. Версията разпространявана тогава е, че уж тази тайна операция не се е опазила от зоркото око на Цоньо. При първата нощувка на кервана, Цоньо бил изчакал всички керванджии да заспят, изморени от дългия път, бил се върнал  в чифлика,  премества златото на друго място и до сутринта, незабелязано от никого, уж бил успял да се прибере обратно при кервана. Много по късно, когато Кичоолу бей, заедно с кервана се завръща в Икизлери открива, че златото е изчезнало. Естествено, без никакви доказателства, най-лесно е било цялата вина да се стовари /с всички характерни за времето си зверщини/ на ратая Гугльо, скалъпена по изложения по-горе сценарий.
            2)Иван е бил наричан от турците Кору Иван, понеже е бил слаб и висок, като че ли корубест – но силен и подвижен. Впоследствие го наричали Горуиван или Горииван. Бил е най-богатия земеделски стопанин в селото. От изселващите се турци след Освобождението е закупил недвижими имоти и в околните села – Димитриево, Осларка и др. Имал е три речни воденици – в с. Гита, с. Димитриево и в с .Странско. Нивите и горите му  възлизали на   общо около 1300 декара.(“Злите езици” в селото са намеквали по онова време, че може би има връзка между богатството на Горуиван и изчезналото имане на Кичоолу бей – съмнения породени по всяка вероятност от завист, а не от факти.)
         3)Илчо Иванов е издирил сведенията и данните на род “Горуиванови”, като е изготвил първия  вариант на родословното дърво, който тук е представен в съкратен и прередактиран вид.
          4)Наследниците от седмо и осмо поколение отбелязани с “?” подлежат на уточняване и попълване.

Копие на  оригинала на родословното дърво на Горуивановите писано от Илчо Иванов(1.1.6.1.1.)
                                                            Следва продължение в следващата публикация.