четвъртък, 1 януари 2015 г.

Сурва, весела година!

 2015


        Текст и илюстрации 
           МД. Милев                  


Снощи в нашата Родина,
дойде Новата година.
Нека Да ни е честита
и по-малко – мразовита!
Дъжд Да пада, но със мяра –
в Бога Да не губим вяра!
От лани Да е по-благата!
Мир Да носи на земята!
Да сме живи,
Да сме здрави,
само радости Да прави –
догодина,
догодина до амина!


Без рима 
Нощта надвесена над ръб
в дванайсе без десет,
в очакване притихнала.

Протоколно върви
тронно слово.

Тътен припряно мрака раздира,
след него втори и трети,
а още е рано, все още е
дванайсе без пет –
без пет секунди.

На екрана в поза достолепна
глас помпозно възвестява:
   – Да ни е честита Новата...

Нощта прекрачва  ръба
и  отброява първата секунда,
проглушена от огнената канонада
на взривяващо се безумие.

А сгърчената в безпомощност
тишина
болезнено търси
камбанния звън,  
единствен той да раздаде
с медения си, топъл тембър
Надеждата в новото начало...