събота, 4 юни 2016 г.

Симптоматика


Текст и илюстрации
М. Д. Милев


Оплешивяла е главата –
голотия!
Сиво-бяла е брадата –
шарения!
Зъби няма във устата –
грозотия!
А очите, без стъклата –
слепотия!
Слух напрягаш, за да чуеш –
глухотия! 
Все забравяш, всичко губиш –
щуротия!
Тремор клати ти снагата –
дивотия!
Сто лекарства и отгоре –
съсипия!
Болки в кръста, във краката –
страхотия!
Без бастуна във ръката –
сакатия!
Джоба празен, стомах гладен –
беднотия....
.........................................
Много мъка, малко радост!
Опустяла старост!