петък, 14 юли 2017 г.

В морската градина


Текст и илюстрации
М. Д. Милев

„Пазителка на спомени красиви!
Малка пейка!...“
    П. Филипова

На пейката, малката,
под блясъка на лампата
две сърца млади, зелени
седяха притаени.
Какво ли са си мечтали,
каква ли клетва  си дали? –
свидетел им бе лампата
и пейката, малката.
……………………Днес пак са там двамата
да търсят пейката, лампата –
навярно те пазят спомена още
за ония нежни лунни нощи,
за морската градина
в която младостта премина.
Морно да поседнат,
в очи да се погледнат
и като пред олтар да кажат
изповед интимно важна,
как през дните отминали
клетвата си съхранили!
............................................
На пейката, малката,
под светлините на лампата
седят отново двамата…