четвъртък, 30 юни 2016 г.

ЗаканаСподелил и илюстрирал
многострадалният МДМ       


Що за напаст, що за чудо –
в къщата ни плъх!
Цяла нощ дивее лудо
безнаказано, без страх!

Ех, как искам да те хвана
за куйрука*, плъх,
че разнасяш по тавана
козина и мъх!


И за туй, че по дъските
трополиш бе, плъх,
и ни лазиш по главите
вонящ гад такъв!

Ще те пусна на котака –
той харесва плъх!
Ще те схруска, без да чака,
само на един дъх!
––––––––  –  –––––––– 
 * куйрук (диал.) – опашка