неделя, 15 септември 2013 г.

ГИТЕНСКА СРЕЩА 2013

Ч И Р П А Н С К И    Н О В О С Т И

Брой: 00001             Общински седмичник              Година: XIII                                         
  
 Репортаж от специалните ни пратеници:
 текст – селкор Велим М. Д.
снимки – Авелим Ст. А.
ЗЕМЛЯЧЕСКА  СРЕЩА

Днес 14 септември 2013 година в  града ни се състоя среща на земляците гитенци от наборите 39 до 46 включително. Същата беше подготвена и организирана от Тончо Неделчев Тончев, със съдействието на неговата съпруга Донка Пейчева и на дългогодишната учителка и настояща читалищна деятелка Минка Митева. Независимо от положените усилия за издирването на наборите и широкото разгласяване, на срещата се отзоваха ограничен брой земляци, като този факт, разбира се, не помрачи създалата се в последствие чудесна празнична атмосфера.
В определения час  (10h  и 30min), от обявения сборен пункт: югозападния вход на градския парк, насъбралите се, в съответствие с предварителната програма, се запътиха към паметника на бележития си земляк поета Пейо Яворов. Тук, пред величествения монумент и прекрасния декор на парка, групата бе заснета на обща снимка от нарочно дошлият  фотограф (фотос 1).
(фотос 1)
От там, прекосявайки парка, водени от уважилия срещата и поканен специално за целта сътрудник на галерия „Никола Манев“ гитенеца Иван Добрев, , групата земляци се отправи към възрожденската къща, превърната от не без известния наш художник-академик, чирпанеца Никола Манев, в изложбена галерия. 
На  застланото с едър калдъръм пространството пред тежката порта на къщата, гитенци бяха посрещнати от самия художник Манев,  неговите син и дъщеря (фотос 2).
(фотос 2)
В продължение на около половин час, в стегната, но наситена с богата информация интересна беседа, г-н Добрев запозна присъстващите с живота и творческия път на художника, както и с историята по възстановяването на възрожденската къща и превръщането ѝ в постоянно действуваща изложбена галерия (фотос 3).
(фотос 3)
Г-н Добрев обърна внимание в своето експозе и върху не малкото дарения, направени 
на галерията от други бележите българи, в т. ч. на ценна колекция от саморъчно изработени „чирпански“ ножове и ками, на прекрасната сбирка от огромни кристали и прочее (фотос 4).
(фотос 4)
Гостите разгледаха с интерес изложените колоритни платна на
академик Манев, пръснати в отделните зали на галерията (фотос 5).
(фотос 5)
Не по-малък интерес предизвикаха и чудните битови кътчета, оформени в обширния двор, свързан непосредствено с къщата – музей „Яворов“, наситени с много цветя и  зеленина (фотос 6).
(фотос 6)
 
Двамата  юбиляри от набор 43 си направиха снимка за спомен  точно на панорамната, условно казано, „Алея Яворов“(фотос 7).
(фотос 7)
На излизане, пред фасадата на  къщата, групата също запечати в снимки впечатляващото посещение на галерия „Никола Манев“ (фотос 8).
(фотос 8)
Официалната част на земляческата среща продължи в ресторант „Строител“ (фотос 9).
(фотос 9)
След краткото откриване на тържествената част на срещата от г-н Тончев (фотос 10),
(фотос 10)
  
бе почетена паметта, със ставане на крака и едноминутно мълчание, на починалите набори земляци в т.ч. и на починалия преди дни инициатор на събирането земляка Ботьо Иванов Трънков.
       Г-н Тончев се обърна към всички присъствуващи  с добре дошли и пожела приятна и ползотворна среща. Ето и пълният състав на земляците – набори така, както бяха се наредили на дългата трапеза от ляво на дясно: Руси Петров, Гено Милев, съпругът на Минка Митева, Минка Митева, Донка Пейчева, Тончо Неделчев, Иван Добрев – гост, Вътьо Димов, Янка Белчева, Тача Ангелова, Митко Дончев, Руска Кирева, Илчо Минев, съпругът на Дичка Вълканова,  Дичка Вълканова, Донка Пенева, Донка Балева, съпругът на Тянка Иванова,  Тянка Иванова  и Станка Недева. Имената са представени по начина, по който са се познавали наборите през времето  на  ученическите им години.
Фолклорен дует поддържаше  ведро настроението на присъстващите с подбрани познати стари шлагери, както и с хороводните шедьоври на другия голям чирпанлия Атанас Стоев Канара.(фотос 11).
(фотос 11)
Градусът на веселбата бе повишен и след обявяването от семейство Донка и Тончо Тончеви  на 50 годишния  им семеен юбилей, навършващ се на днешния ден, заради което  те почерпиха 
по подобаващ начин всички намиращи се в залата на ресторанта. От своя страна земляците поднесоха подарък и поздравиха юбилярите с „Горчиво!“.
След продължителните кръшни хора, песни и всеобщо веселие (фотос 12),
(фотос 12)
 срещата беше закрита с единодушно решение тя да се повтаря всяка година в началото на месец септември, като подготовката по нейното повсеместно разгласяване започне още от сега. Именно това беше ѝ целта на настоящата публикация във вестник „Чирпански новости“: всички желаещи да участвуват в земляческата среща на наборите от 39 до 46 и 47 през следващата 2014 година да си представят координатите на преизбрания председател на инициативния комитет г-н Тончо Н. Тончев, като се обадят  на тел. 032 96 32 56.