понеделник, 26 март 2012 г.

ТРЕТА ЧАСТ: Великото пиратско приключение
 СТОИЛ НЕРАВНИ
  Великото

     пиратско   
       приключение:

                   СБЛЪСЪКЪТ НА ВСЕМОГЪЩИЯТ ДУХ                                            Илюстрации от автора


трета част